1. Planowanie pracy Twego zespołu jest łatwe i intuicyjne

2. Dobierasz dowolnie sposób sporządzania planu do swoich potrzeb

3. Każdy pracownik ma zawsze dostęp do swego grafiku pracy w internecie

4. Twój zespół zawsze wie kiedy przyjść do pracy

5. System uwzględnia preferencje pracowników

6. Łatwo wysyłasz informacje pracownikom przez email i sms

7. Rejestrujesz nieobecności i zwolnienia

8. Planujesz urlopy, drukujesz karty czasu pracy i listy obecności

9. Masz dostęp do układania planu z każdego miejsca

10. Masz więcej czasu i spokoju, a Twój zespół jest dobrze poinformowany i ma dobry grafik