POLITYKA   PRYWATNOŚCI   SERWISU   PLANZMIAN.PL

Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady na jakich gromadzone i przetwarzane są informacje o Użytkownikach serwisu Planzmian.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniżej zawartymi informacji w Polityce Prywatności serwisu Planzmian.pl

Administratorem danych osobowych serwisu Planzmian.pl jest spółka CONSILIUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Świętokrzyska 30 lok.63, wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców przez numerem KRS 0000342902, posiadająca NIP 5423151714, REGON 200284468.

Serwis Planzmian.pl szanuje prywatność wszystkich swoich Użytkowników, dlatego też wszelkie dane osobowe jak i inne informacje dotyczące Użytkowników serwisu podlegają ochronie prawnej zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych, oraz innymi przepisami prawa polskiego.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Serwis Planzmian.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu obowiązuje aktualny dokument znajdujący się na naszej stronie.

ZAKRES ZBIERANYCH I PRZETWARZANYCH DANYCH

Serwis Planzmian.pl gromadzi tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  i świadczenia usług przez serwis.

Użytkownik serwisu Planzmian.pl, który chce skorzystać z usług oferowanych przez serwis najpierw musi się zarejestrować używając w tym celu  odpowiedniego formularza, podając w nim następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Nazwa firmy
  • Adres firmy
  • NIP firmy
  • Adres poczty elektronicznej
  • Hasło, z którego będzie Użytkownik korzystał przy logowaniu się do systemu.

Po zalogowaniu się do systemu Użytkownik może podać dane swoich Pracowników (imię i nazwisko, hasło dostępu, telefon, adres poczty elektronicznej), dzięki którym uzyskają dostęp do swojego grafiku pracy.

Powyższe dane gromadzone są w celu wykorzystywania ich w treści umów zawieranych na wykonywanie określonych usług serwisu oraz w celu wystawiania faktur VAT. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do właściwej realizacji świadczonych usług przez serwis Planzmian.pl.

 WYKORZYSTYWANIE ZBIERANYCH DANYCH

Serwis Planzmian.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom lub podmiotom trzecim danych o Użytkownikach swojego serwisu i jego Pracownikach.

Podstawowym celem wykorzystywania danych osobowych przez serwis Planzmian.pl jest zapewnienie należytego wykonywania usług świadczonych w ramach serwisu.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikom serwisu Planzmian.pl i ich pracownikom logowania się do naszego serwisu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli Użytkownik lub jego pracownik chce korzystać z usług naszego serwisu.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a serwisem Planzmian.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na wszelkie zapytania Użytkowników. 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane wszystkich użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkowników organom wymiaru sprawiedliwości.

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKAMI SERWISU

Użytkownik, który dokonał rejestracji w naszym serwisie i korzysta z usług świadczonych przez serwis Planzmian.pl, będzie otrzymywał od Administratora informację drogą elektroniczną dotyczące końca okresu próbnego lub końca czasu, na który wykupił dostęp do usługi serwisu. W razie potrzeby przekazania istotnych informacji dotyczących współpracy, kontakt z Użytkownikami nastąpi poprzez drogę elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną.

Zarejestrowany Użytkownik serwisu ma dostęp do swoich  danych i może je zmieniać, usuwać w każdym czasie w ustawieniach swojego konta, po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Zespół.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Komunikacja pomiędzy komputerem Użytkownika serwisu a serwerem serwisu Planzmian.pl, gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

KONTAKT

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie serwisu Planzmian.pl.