Planowanie pracy Twego zespołu jest łatwe i intuicyjne

Ty i Twój Zespół macie dostęp do planu z każdego miejsca

Planujesz urlopy, drukujesz karty czasu pracy i listy obecności

Masz więcej czasu i spokoju, a Twój zespół jest dobrze poinformowany